r.gif

„Miłość jest jak wiatr, nie widzę jej ale czuję”