Chyba jednak czas na zmiany :(
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, gdy:
- zdarza mu się naruszać Regulamin Ucznia i nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi
- nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków
- nie wykazuje aktywności w życiu klasy i szkoły
- zdarza mu się sporadycznie opuszczać zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia
- jego kultura osobista budzi czasem zastrzeżenia

Za co?? Gadanie, obraza nauczyciela, zwianie z WOKu? (tak?), spóźnianie się i ogólnie jestem najgłośniejsza w klasie i jak to wychowawczyni podkreśla, klasa nie może się przez nas skupić na lekcji. Ostatecznie wyszło, że najwięcej gadam i robię z siebie adwokata klasowego. Z tego też powodu, umowa pomiędzy mną i Naok, a panią wygasa. Rozsiąść się i zakaz nawet patrzenia na siebie L Buuuuu jak ja to wytrzymam??

Pamiętaj!
Jeśli zdarzy Ci się zrobić coś złego, ale będziesz dążył do poprawy swojego zachowania, to zawsze masz szansę otrzymania lepszej oceny.